Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Odkazy

Spřátelená vědecká pracoviště

Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR v Českých Budějovicích
Mikrobiologický ústav AV ČR v Třeboni
Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze
Oddělení fyziologie a anatomie rostlin Ústavu experimentální biologie PřF MU v Brně
Ústav experimentální botaniky AV ČR v Praze
Ústav molekulární a buněčné botaniky Univerzity v Bonnu

Užitečné odkazy

  Electronic Journals Library

Šikovné odkazy z webu KFR PřF UK

The Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)

 

Vyhledávání osob na JU

Design by Strita.Design (2006)