Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Výzkum

Hlavní směry výzkumné činnosti

Vědeckou aktivitu rozvíjíme ve spolupráci s:

Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR v Českých Budějovicích
Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Třeboni
Ústavem molekulární a buněčné botaniky Univerzity v Bonnu
Ústavem experimentální botaniky AV ČR (transkriptomika, fytohormony)
Lehrstuhl für Grünlandlehre, TU Mnichov, Německo (stabilní izotopy)

Běžící výzkumné granty na katedře, jejichž (spolu)příjemcem je Přírodovědecká fakulta:
Název projektu Poskytovatel Řešitel Období Označení
Průduchy: koordinace vývoje, evoluce citlivosti k CO2 a příjmu uhlíku GAČR Jiří Šantrůček 2018–2020 18-14704S
Odolnost rašeliníků vůči rozkladu – biochemické příčiny a následky GAČR Tomáš Hájek 2018–2020 18-19561S
Centrum pro systémovou biologii (C4Sys) MŠMT Jiří Šantrůček 2016–2022
Vybrané ukončené výzkumné granty:
Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu – nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? GAČR Jiří Šantrůček 2014–2016 14-12262S
Fyziologické a genetické interakce rostlina-prostředí a rostlina–patogen GA JU Jiří Šantrůček 2013–2015 143/2013/P

Vybrané recentní publikace

Bárta, J., Stone, J.D., Pech, J., Sirová, D., Adamec, L., Campbell, M.A., Štorchová, H. (2015) The transcriptome of Utricularia vulgaris, a rootless plant with minimalist genome, reveals extreme alternative splicing and only moderate sequence similarity with Utricularia gibba. BMC Plant Biology 15: 78.

Hájek, T. (2014) Physiological Ecology of Peatland Bryophytes. In Hanson D.T. & Rice S.K. (Eds.): Photosynthesis in Bryophytes and Early Land Plants, Advances in Photosynthesis and Respiration, 37: 233–252.

Hájek, T., Vicherová, E. (2014) Desiccation tolerance of Sphagnum revisited: a puzzle resolved. Plant Biology 16: 765–773.

Kubásek, J., Hájek, T. & Glime, J.M. (2014) Bryophyte photosynthesis in sunflecks: greater relative induction rate than in tracheophytes. Journal of Bryology, 36: 110–117.

Kubásek, J., Urban, O., Šantrůček, J. (2013) C4 plants use fluctuating light less efficiently than do C3 plants: a study of growth, photosynthesis and carbon isotope discrimination. Physiologia Plantarum, 149: 528–539.

Lukeš, M., Procházková, L., Shmidt, V., Nedbalová, L., Kaftan, D. (2014) Temperature dependence of photosynthesis and thylakoid lipid composition in the red snow alga Chlamydomonas cf. nivalis (Chlorophyceae). FEMS Microbiology Ecology 89: 303–315.

Macková, J.,Vašková, M., Macek, P., Hronková, M., Schreiber, L., Šantrůček, J. (2013) Plant response to drought stress simulated by ABA application: changes in chemical composition of cuticular waxes. Environmental and Experimental Botany 86: 70–75.

Šantrůček, J., Vráblová, M., Šimková, M., Hronková, M., Drtinová, M., Květoň, J., Vrábl, D., Kubásek, J., Macková, J., Wiesnerová, D., Neuwirthová, J., Schreiber, L. (2014) Stomatal and pavement cell density linked to leaf internal CO2 concentration. Annals of Botany 114: 191–202.

Sirová, D., Šantrůček, J., Adamec, L., Bárta, J., Borovec, J., Pech, J., Qwens, S.M., Šantrůčková, H., Schäufele, R., Štorchová, H., Vrba, J. (2014) Dinitrogen fixation associated with shoots of aquatic carnivorous plants: is it ecologically important? Annals of Botany 114: 125–133.

Tazoe, Y., Šantrůček, J. (2014) Superimposed behavior of gm under ABA-induced stomata closing and low CO2. Plant, Cell and Environment 38: 385–387.

Vicherová, E., Hájek, M., Hájek, T. (2015) Calcium intolerance of fen mosses: physiological evidences, effects of nutrient availability and successional drivers. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. V tisku.

Voelker, S.L., Brooks, J.R., Meinzer, F.C., Roden, J., Pazdur, A., Pawelczyk, S., Hartsough, P., Snyder, K., Plavcová, L., Šantrůček, J. (2014) Isolating relative humidity: dual isotopes δ18O and δD as deuterium deviations from the global meteoric water line. Ecological Applications 24: 960–975.Evidence zakázek pro hmotnostní spektrometrii

Zde.

Cena analýz vzorků izotopovou hmotnostní spektrometrií (Kč)

PevnéKapalnéPlynné (GB)Plynné (PreCon)
AV+AM+V+AAP+AAP+AA
323338353287312247277277

Legenda:

Aanalýza
Vvážení
Mmletí
Ppříprava
GBpřímé měření vzorků
PreConměření vzorků po předchozím zakoncentrování

Ceny zahrnují 21% DPH.

Design by Strita.Design (2006)