Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Evidence zakázek pro hmotnostní spektrometrii

Zde.

Cena analýz vzorků izotopovou hmotnostní spektrometrií (Kč)

PevnéKapalnéPlynné (GB)Plynné (PreCon)
AV+AM+V+AAP+AAP+AA
323338353287312247277277

Legenda:

Aanalýza
Vvážení
Mmletí
Ppříprava
GBpřímé měření vzorků
PreConměření vzorků po předchozím zakoncentrování

Ceny zahrnují 21% DPH.

Design by Strita.Design (2006)