Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Studium a výuka

Seznam kurzů

Přehled zajišťovaných kurzů vedených ve STAGu
Stable Isotopes in Environmental Sciences, Ecology and Physiology
Akademický kalendář zde.

Studijní materiály

Dostupné materiály slouží výhradně pro nekomerční vzdělávací účely.Fyziologie rostlin (KEBR 220)

Všechny prezentace z přednášek byly přesunuty na Moodle.

    Příklady otázek k prvnímu testu (2008)
    Příklady otázek k druhému testu (2008)
Studijní texty
    Stáhnout skripta v jediném souboru
    1. Organogeneze
    2. Regulace růstu
    3. Základy bioenergetiky rostlin
    4. Fotosyntetická barviva a světlosběrné antény
    5. Enzymové reakce fotosyntézy
    6. Fyziologické stránky fotosyntézy
    7. Stav a pohyb vody v rostlině
    8. Výměna tepla, vodní páry a CO2
    9. Příjem rozpuštěných látek do buňky a jejich přesuny mezi buňkami a orgány
  10. Minerální a organická výživa rostlin
  11. Ontogeneze I: Vegetativní fáze fotomorfogeneze
  12. Ontogeneze II: Kvetení, fotoperiodismum
  13. Ontogeneze III: Reprodukce
Cvičení: pracovní návody úloh | Laboratory exercises: intructions
#NávodPříloha
1Vliv kyseliny abscisové na fungování průduchů 
2Měření vodního potenciálu listů tlakovou bombou 
3Možnosti využití zobrazovací fluorescence chlorofylu 
4Mikroskopické preparační techniky 
5Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů XLS soubor 1     XLS soubor 2
6Fotosyntetický výdej kyslíku 
7Měření fotosyntézy pomocí chlorofylové fluorescence 
Starší přednášky dr. Šetlíka (pro zvídavé)
    Fyziologie fotosyntézy 1 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 2 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 3 + doprovodný text (2007)
    Fyziologie fotosyntézy 4 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 5 + doprovodný text (2007)
        +   doprovodná videa (nutno stáhnout zvlášť a rozbalit ve stejném adresáři)
    Fyziologie fotosyntézy 6 (2009)
    Minerální výživa rostlin 1 + doprovodný text (část obecná) (2008)
    Minerální výživa rostlin 2 + doprovodný text (metabolizmus dusíku) (2008)
    Minerální výživa rostlin 3 + doprovodný text (metabolizmus síry) (2008)
    Transport v rostlinách 1 + doprovodný text (transport přes membrány) (2008)
    Transport v rostlinách 1 + doprovodný text (transport symplastem a floémem) (2008)


Malá fyziologie rostlin (KEBR 562)

Všechny prezentace z přednášek byly přesunuty na Moodle.

DatumTémaPřednášejícíKe stažení
1.10.2019Ontogenetické cykly, klíčeníD. Bastlová
8.10.2019Růst a vývoj rostlin – vegetativníD. Bastlová
15.10.2019Růst a vývoj rostlin – generativníD. Bastlová
22.10.2019Fotosyntéza – primární procesyT. Hájek
29.10.2019Fotosyntéza – karboxylace, fotorespirace, C3, C4, CAMT. Hájek
5.11.2019Voda v rostlině (příjem, vedení)T. Hájek
12.11.2019test 1 (přednášky 1–5, tj. bez vody) 
19.11.2019Výměna tepla, vodní páry a CO2, dýcháníT. Hájek
26.11.2019Asimiláty, transport, zásobní látkyT. Hájek
3.12.2019Minerální a organická výživa rostlinT. Hájek
10.12.2019Abiotický stresT. Hájek
17.12.2019Biotický stres, symbiózy, sekundární metabolityT. Hájek
7.01.2020test 2 

Pozor – některé PowerPointové prezentace obsahují poznámky (v MS PP: Zobrazit–Poznámky)!

Design by Strita.Design (2006)