Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Kubásek, Jiří RNDr. Jiří Kubásek, Ph.D.
postdok
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05  České Budějovice
tel.:
 387 772 352
e-mail:
 jirkakprf.jcu.cz

Oblasti odborného zájmu

Ekofyziologie rostlin, biologie C4 rostlin, assimilace CO2 během fotosyntézy, fotosyntéza a růst rostlin v dynamické ozářenosti, fyziologie mechorostů, funkce a vývoj průduchů, biostatistika

PhD práce (obhájena 6/2014): Fotosyntéza, růst a produkce rostlin v časově proměnné ozářenosti

Využívané metody

Plynová výměna na úrovni listů, techniky stabilních izotopů, růstová analýza, fluorescence chlorofylu

 

ENGLISH:

Scientific scope

Plant ecophysiology, C4 plant biology, CO2 assimilation, photosynthesis under dynamic light, physiology of bryophytes, stomata functioning and development, biostatistics

Dissertation (defended 6/2014): Photosynthesis, growth and production of plants under dynamic light (in Czech).

Methods

Gas exchange on leaf level, stable isotope techniques, growth analysis, chlorophyll fluorescence

 

Vybrané publikace / Selected publications

(WOS):

Kubásek, J., Hájek, T., & Glime, J. M. (2014). Bryophyte photosynthesis in sunflecks: greater relative induction rate than in tracheophytes. Journal of Bryology, 36: 110–117.

Šantrůček, J., Vráblová, M., Šimková, M., Hronková, M., Drtinová, M., Květoň, J., … Schreiber, L. (2014). Stomatal and pavement cell density linked to leaf internal CO2 concentration. Annals of Botany, 114: 191–202.

Kubásek, J., Urban, O., & Santrůček, J. (2013). C4 plants use fluctuating light less efficiently than do C3 plants: a study of growth, photosynthesis and carbon isotope discrimination. Physiologia Plantarum 149: 528-539.

Vondrák, J., & Kubásek, J. (2013). Algal stacks and fungal stacks as adaptations to high light in lichens. The Lichenologist, 45: 115–124.

Vondrák, J., Šoun, J., Hrouzek, P., Říha, P., Kubásek, J., Palice, Z., & SØchtig, U. (2008). Caloplaca subalpina and C. thracopontica, two new saxicolous species from the Caloplaca cerina group ( Teloschistales). The Lichenologist, 40: 375-386.

Kubásek, J., Šetlík, J., Dwyer, S., & Šantrůček, J. (2007). Light and growth temperature alter carbon isotope discrimination and estimated bundle sheath leakiness in C4 grasses and dicots. Photosynthesis Research 91: 47-58.

(Others):

R. Pokorný, P. Rajsnerová, J. Kubásek, I. Marková, I. Tomášková (2012). Effect of early to late wood proportion on norway spruce biomass.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 37(6): 287-292.

I. Marková, J. Kubásek (2013). Transmittance of young Norway spruce stand canopy for photosynthetically active radiation during the growing season.   Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61(1): 129-135.

Design by Strita.Design (2006)