Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Küpper, Hendrik Prof. Hendrik Küpper, Ph.D.
Department of Plant Biophysics & Biochemistry
Institute of Plant Molecular Biology of BC AS CR
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 775 537
e-mail:
 Hendrik.Kuepperumbr.cas.cz
http://www.umbr.cas.cz/~kupper/AG_Kuepper_Homepage.html

Design by Strita.Design (2006)