Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

RNDr. Helena Štorchová, CSc.
externí přednášející
Laboratoř reprodukce rostlin
Ústav experimentální botaniky AVČR
Rozvojová 313
CZ-165 02 Praha 6
tel.:
 225 106 828
e-mail:
 storchovaueb.cas.cz
http://www.ueb.cas.cz/cs/users/storchova

Design by Strita.Design (2006)