Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Hrádková, Martina Mgr. Martina Hrádková
technička (t.č. na MD)
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
370 05  České Budějovice
tel.:
 387 772 352
e-mail:
 martina.drtinovaprf.jcu.cz

Téma obhájené magisterská práce

Možnosti určení geografického původu živočišných a rostlinných produktů pomocí stabilních izotopů kyslíku, vodíku a uhlíku. Izotopový signál kyslíku v keratinu krunýře želv.

Design by Strita.Design (2006)