Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Fialová, Petra Ing. Petra Fialová
tajemnice katedry, technička
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05  České Budějovice
tel.:
 387 772 351
fax.:
 387 772 351
e-mail:
 pfialovaprf.jcu.cz

Design by Strita.Design (2006)