Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Hájek, Tomáš RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
vedoucí katedry
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05  České Budějovice
tel.:
 387 772 342
e-mail:
 tomas.hajekprf.jcu.cz
http://kebr.prf.jcu.cz/hajek

GSM: +420 608-327-216

My main research activity focuses on ecology, physiology and biochemistry of bryophytes, especially peat mosses (Sphagnum): stress ecophysiology, photosynthesis, mineral nutrition, desiccation (in)tolerance, cell wall biochemistry (in terms of litter quality) etc.

My publications at ResearcherID

Design by Strita.Design (2006)