Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Hronková, Marie Ing. Marie Hronková, Ph.D.
Oddělení fotosyntézy
Ústav molekulární biologie rostlin AVČR
Branišovská 31
CZ-370 05  České Budějovice
tel.:
 387 775 532
e-mail:
 hronkovaumbr.cas.cz

Curriculum vitae

Oblasti odborného zájmu

Růst a vývoj rostlin, rostlinné hormony, fyziologie fotosyntézy, vývoj a funkce průduchů v závislosti na podmínkách prostředí v nichž rostlina roste, molekulární mechanismy přenosu signálu v rostlině.

PhD práce (obhájena 4/2003): The role of abscisic acid in photosynthesis and water transport in plants

Využívané metody

Transkriptomika (izolace RNA, Real-time RT-PCR, analýza transkriptomických dat), techniky stabilních izotopů, růstová analýza, výměna plynů na úrovni listů (gazometrie), IR termografie, mikrospopické techniky (konfokální mikroskop).

Scientific scope

Growth and development of plants, plant hormones, physiology of photosynthesis, development and function of stomata depending on the environmental conditions, molecular mechanisms of signal transduction in plant

Dissertation (defended in April 2003): The role of abscisic acid in photosynthesis and water transport in plants

Methods

Transcriptomic analyses (RNA isolation, Real- time RT-PCR, analysis of transcriptomic data), stable isotope techniques, growth analysis, gas exchange on leaf level (gasometry), IT thermography, microscopy (confocal microscope).

Vybrané recentní publikace / Selected publications

Skalák, J.; Černý, M.; Jedelský, P.; Dobrá, J.; Ge, E; Novák, J.; Hronkova, M.; Dobrev, P.; Vaňková, R.; Brzobohatý, B. 2016. Stimulation of ipt overexpression as a tool to elucidate the role of cytokinins in high temperature responses of Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany, 67 (9), 2861–2873. IF=5.677

Hronková, M.; Wiesnerová, D.; Šimková, M.; Skupa, P.; Dewitte, W.; Vráblová , M.; Zažímalová, E; Šantrůček, J. 2015. Light-induced STOMAGEN-mediated stomatal development in Arabidopsis leaves. Journal of Experimental Botany, 66 (15), 4621–30. IF= 5.3

Šantrůček, J., Vráblová, M., Šimková, M., Hronková, M., Drtinová, M., Květoň, J., Vrábl, D., Kubásek J., Macková J., Wiesnerová D., Neuwirthová J., Schreiber L. 2014. Stomatal and pavement cell density linked to leaf internal CO2 concentration. Annals of botany 114, 191-202. IF = 3.295

Mackova H, Hronkova M, Dobra J, Tureckova V, Novak O, Lubovska Z, Motyka V, Haisel D, Hajek T, Prasil IT, Gaudinova A, Storchova H, Ge E, Werner T, Schmuelling T, Vankova R. 2013. Enhanced drought and heat stress tolerance of tobacco plants with ectopically enhanced cytokinin oxidase/dehydrogenase gene expression. Journal of Experimental Botany 64, 2805-2815., IF = 5.242

Mackova J, Vaskova M, Macek P, Hronkova M, Schreiber L, Santrucek J. 2013. Plant response to drought stress simulated by ABA application: Changes in chemical composition of cuticular waxes. Environmental and Experimental Botany 86, 70-75. IF = 2.578

Vrabl, D.; Vaskova, M.; Hronkova, M.; et al. 2009 Mesophyll conductance to CO2 transport estimated by two independent methods: effect of variable CO2 concentration and abscisic acid. Journal of Experimental Botany, 60 (8), 2315-2323, IF= 5.3, 38 citations

(SCOPUS and other):

Melišová, l.; Hronková, M.; Holková , L.; Klemš, M.;, Smutná, P. 2015. Use of ABA treatment for the activation of drought protective mechanisms in barley under non-stress conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis , 63 (1), 87-93.

Design by Strita.Design (2006)