Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
externí přednášející
Laboratoř fotosyntézy
Mikrobiologický ústav AV ČR
Opatovický mlýn
CZ-379 82 Třeboň
tel.:
 384 340 433
fax.:
 384 721 246
e-mail:
 tichymalga.cz
http://www.alga.cz/users/tichym/mtichy.htm

Design by Strita.Design (2006)