Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

prof. Ing. Josef Špak, DrSc.
interní přednášející
Oddělení rostlinné virologie
Ústav molekulární biologie rostlin AVČR
Branišovská 31
CZ-370 05  České Budějovice
tel.:
 387 775 546
e-mail:
 spakumbr.cas.cz
http://www.umbr.cas.cz/cz/pracovnici/profil/216/

Design by Strita.Design (2006)