Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Mgr. Radek Kaňa, Ph.D.
přednášející
Laboratoř fotosyntézy
Mikrobiologický ústav AV ČR
Opatovický mlýn
379 82 Třeboň
tel.:
 384 340 436
e-mail:
 kanaalga.cz
https://www.alga.cz/c-286-skupina-radka-kani.html

Design by Strita.Design (2006)