Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
přednášející
Laboratoř řasové biotechnologie
Mikrobiologický ústav AV ČR
Opatovický mlýn
379 82 Třeboň
tel.:
 384 340 460
e-mail:
 masojidekalga.cz
https://www.alga.cz/c-45-masojidek-jiri.html

Design by Strita.Design (2006)