Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Prášil, Ondřej prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
externí přednášející
Laboratoř fotosyntézy
Mikrobiologický ústav AV ČR
Opatovický mlýn
379 82 Třeboň
tel.:
 384 340 430
fax.:
 384 721 246
e-mail:
 prasilalga.cz
http://www.alga.cz/en/en-vyzkum-ekofyziologie-ras-ondrej-prasil.html

Design by Strita.Design (2006)