Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

MSc. Antonio Colussi
student doktorského stupně
Oddělení biofyziky a biochemie rostlin
ÚMBR AV ČR
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 775 537
e-mail:
 antonio.colussiumbr.cas.cz

Téma doktorské práce

The role of metals in photosynthesis regulation of Trichodesmium
vedoucí: Prof. Hendrik Küpper

Design by Strita.Design (2006)