Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

MSc. Muhammad Naeem Arif
student doktorského stupně
Oddělení fotosyntézy
ÚMBR AV ČR
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 775 537
e-mail:
 arifmu00prf.jcu.cz

Téma doktorské práce

Molecular mechanisms of photoprotection in photosynthesis in plants and algae
vedoucí: Dr. Radek Litvín

Design by Strita.Design (2006)