Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Ing. Dana Wiesnerová
studentka doktorského stupně (t.č. přeruš.)
Oddělení fotosyntézy
ÚMBR AV ČR
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 775 532
e-mail:
 danawumbr.cas.cz

Design by Strita.Design (2006)