Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Kuthanová, Eliška Mgr. Eliška Kuthanová
studentka doktorského stupně
Centrum Algatech
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
Novohradská 237
CZ-379 81 Třeboň
e-mail:
 trskovaalga.cz

Curriculum vitae

 

Oblasti odborného zájmu

Biochemie, studium světlosběrných antén a reakčních center mořských řas, nefotochemické zhášení, přizpůsobení fotosyntetického aparátu různé ozářenosti, bioenergetika, biofyzika

Mgr. práce: (Obhájena 5/2015): Mechanismus fotoprotekce ve fotosyntetických proteinech

Ph.D. práce (v přípravě): Regulace fotochemické aktivity v pigmentovaných proteinech

Využívané metody

Ultracentrifugace na sacharózovém gradientu, FPLC – gelová chromatografie, Iontově-výměnná chromatografie, SDS gelová elektroforéza, Nativní gelová elektroforéza, absorpční spektroskopie, Fluorescenční metody

 

ENGLISH:

Scientific scope

Biochemistry, study of light harvesting antennae and reaction centers of marine algae, nonphotochemical quenching, adaptation of photosynthetic apparatus to the different irradiation, bioenergetics, biophysics

Master thesis (defended 6/2015): Mechanism of photoprotection in photosynthetic proteins

Dissertation (in progress): Regulation of photochemical activity in pigment proteins

Methods

Sucrose gradients ultracentrifugation, FPLC–gel permeation chromatography, ion exchange chromatography, SDS PAGE, clear native gel electrophoresis, absorption spectroscopy, fluorescence methods

Publications

 

West, R.,Trsková, E., et al. (2016), Spectroscopic properties of the triple bond carotenoid alloxanthin, Chem. Phys. Lett. (Accepted)

Kaňa, R.,Kotabová, E., Kopečná, J., Trsková, E., Belgio, E., Sobotka, R., and Ruban, A. V. (2016). Violaxanthin inhibits nonphotochemical quenching inlight-harvesting antennae of Chromera velia. FEBS Letters 590, 1076-1085

Design by Strita.Design (2006)