Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Ondřej Hroníček
student bakalářského stupně
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
e-mail:
 hronio00prf.jcu.cz

Probíhající bakalářská práce

Je vývoj průduchů na listech huseníčku výsledkem komunikace epidermis s mezofylem nebo s kutikulou?
Rok zadání: 2018
Vedoucí práce: dr. Marie Hronková

Design by Strita.Design (2006)