Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

MSc. Kselíková Veronika
student doktorského stupně
Laboratoř buněčných cyklů řas
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
Novohradská 237
CZ-379 81 Třeboň
e-mail:
 kselikovaalga.cz

Téma doktorské práce

Algal growth and cell division in stable isotopes.
vedoucí: dr. Kateřina Bíšová

Design by Strita.Design (2006)