Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Tereza Kalistová
studentka magisterského stupně
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
e-mail:
 kalist00prf.jcu.cz

Probíhající magisterská práce

Rychlost obnovy epikutikulárních vosků na listech rostlin
Rok zadání: 2019
Vedoucí práce: prof. Jiří Šantrůček/p>

Design by Strita.Design (2006)