Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Mgr. Veronika Jandová
student doktorského stupně

Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Dukelská 135
CZ-379 82 Třeboň
e-mail:
 VeronikaLangovaseznam.cz

Téma doktorské práce

Functional anatomy and physiology of mountain plants: a tool to understand their ecology and response to climate change.
vedoucí: doc. Jiří Doležal

Design by Strita.Design (2006)