Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Mgr. Dominika Činčárová
studentka doktorského stupně
Laboratoř řasové technologie
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
Novohradská 237
CZ-379 81 Třeboň
e-mail:
 cincarovaalga.cz

Téma doktorské práce

Metabolomické studie biotechnologicky významných mikrořas při autotrofním a heterotrofním růstu a jejich konverzích
vedoucí: Dr. Pavel Hrouzek

Design by Strita.Design (2006)