Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

MSc. Nermeen Ashraf
studentka doktorského stupně
Oddělení biofyziky a biochemie rostlin
ÚMBR AV ČR
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 775 537
e-mail:
 nermeenmphil2gmail.com

Téma doktorské práce

Beneficial and toxic effects of Rare-earth elements in algae and plants
vedoucí: Prof. Hendrik Küpper

Design by Strita.Design (2006)