Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Simona Koutková
studentka bakalářského stupně
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
e-mail:
 prf.jcu.cz

Probíhající bakalářská práce

Rozhovory přes kutikulu (Crosstalk across the cuticle)
Rok zadání: 2019
Vedoucí práce: Ing. Marie Hronková, Ph.D.

Design by Strita.Design (2006)