Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Neuwirthová, Jitka Mgr. Jitka Neuwirthová
studentka doktorského stupně
Katedra experimentální biologie rostlin
PřF JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 772 352
e-mail:
 neuwirthovajseznam.cz

Téma doktorské práce

Struktura a funkce rostlinné kutikuly ve vztahu k zásobení listu oxidem uhličitým
vedoucí: prof. Jiří Šantrůček

Design by Strita.Design (2006)