Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

MSc. Myriam Canonico
studentka doktorského stupně
Centrum Algatech
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
Novohradská 237
CZ-379 81 Třeboň
e-mail:
 canonicoalga.cz

Téma doktorské práce

Role of thylakoid membrane organization into microdomains in photosynthesis
vedoucí: dr. Radek Kaňa

Design by Strita.Design (2006)