Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Seznam přednášejících a studentů na KFR

Přednášející a zaměstnanci

JménoEmailOborKód pracovištěTelefon
Fialová, Petra - Ing.   PřF JU 387 772 351
Hájek, Tomáš - RNDr., Ph.D. ekofyziologie rostlin PřF JU + BÚ Třeboň 387 772 342
Hoyerová, Klára - Ing., Ph.D. fytohormony ÚEB AVČR 225 106 429
Hrádková, Martina - Mgr.   PřF JU 387 772 352
Hronková, Marie - Ing., Ph.D. fytohormony ÚMBR + PřF JU 387 775 532
Kaňa, Radek - Mgr., Ph.D. biofyzika fotosyntézy MBÚ Třeboň 384 340 436
Kubásek, Jiří - RNDr., Ph.D. ekofyziologie rostlin PřF JU 387 772 352
Květoň, Jiří - RNDr., CSc. biochemie fotosyntézy PřF JU 387 772 351
Küpper, Hendrik - Prof., Ph.D. metal metabolism of plants ÚMBR + PřF JU 387 775 537
Marek, Ladislav - Mgr. analytika stabilních izotopů PřF JU 387 772 352/4
Masojídek, Jiří - prof. RNDr., CSc. řasové biotechnologie MBÚ Třeboň 384 340 460
Prášil, Ondřej - prof. RNDr., Ph.D. ekofyziologie řas a sinic MBÚ Třeboň 384 340 430
Šantrůček, Jiří - prof. Ing., CSc. fotosyntéza
vodní režim rostlin
PřF JU + ÚMBR 387 772 353
Špak, Josef - prof. Ing., DrSc. rostlinná virologie ÚMBR 387 775 546
Štorchová, Helena - RNDr., CSc. molekulární biologie rostlin ÚEB AVČR 225 106 828
Tichý, Martin - Mgr., Ph.D. molekulární biologie sinic MBÚ Třeboň 384 340 433

Studenti

JménoStupeň studiaEmailKód pracovištěTelefon
Arif, Muhammad Naeem doktorský ÚMBR 387 775 537
Ashraf, Nermeen doktorský ÚMBR 387 775 537
Askanbayeva, Balzhan doktorský PřF JU 387 772 352
Canonico, Myriam doktorský MBÚ Třeboň  
Colussi, Antonio doktorský ÚMBR 387 775 537
Činčárová, Dominika doktorský MBÚ Třeboň  
Hroníček, Ondřej bakalářský PřF JU  
Jandová, Veronika doktorský BÚ Třeboň  
Kalistová, Tereza magisterský PřF JU  
Koutková, Simona bakalářský PřF JU  
Kuthanová, Eliška doktorský MBÚ Třeboň  
Neuwirthová, Jitka doktorský PřF JU 387 772 352
Veronika, Kselíková doktorský MBÚ Třeboň  
Wiesnerová, Dana doktorský ÚMBR 387 775 532

Design by Strita.Design (2006)