Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Studium a výuka

Seznam kurzů

Přehled zajišťovaných kurzů vedených ve STAGu
Stable Isotopes in Environmental Sciences, Ecology and Physiology
Akademický kalendář zde.

Studijní materiály

Dostupné materiály slouží výhradně pro nekomerční vzdělávací účely.Fyziologie rostlin (KEBR 220)

Texty přednášek (v závorce uveden rok aktualizace)
DatumTémaPřednášejícíKe stažení
17.2.2017Organogeneze (+ úvod: plán, podmínky, materiály, literatura)M. Hronková    (2015)
24.2.2017Fytohormony a transport signáluM. Hronková    (2015)
3.3.2017Ontogeneze I: vegetativní M. Hronková    (2015)
10.3.2017Minerální a organická výživa M. Hronková    (2015)
17.3.2017Ontogeneze II: kvetení a reprodukceM. Hronková    (2015)
Dle dohodyTest 1 
24.3.2017Stav a pohyb vody v rostliněJ. Šantrůček    (2008)
31.3.2017Plant Cell Wall
Bariéry a mosty do vnějšího světa
L. Schreiber   (2015)
7.4.2017Výměna tepla, vodní páry a CO2J. Šantrůček    (2009)
21.4.2017Transport asimilátů a rozpuštěných látek v rostliněJ. Šantrůček    (2009)
(21.4.)Sekundární metabolity
po dohodě možno zvolit náhradní termín přednášky
(J. Šantrůček)
samostudium
    (2015)
Dle dohodyTest 2 
28.4.2017Primární fotosyntetické procesy v chloroplastech O. Prášil     (2011)
5.5.2017Fyziologické a biochemické stránky fotosyntézy a dýchání O. Prášil     (2011)
12.5.2017Ekologické, produkční a vývojové stránky fotosyntézy O. Prášil
J. Šantrůček
   (2011/2014)
12.5.2017Test 3 
10.4.–13.4.Praktická cvičení (1. turnus)J. Květoň   (viz níže)
18.4.–20.4.Praktická cvičení (2. turnus)J. Květoň   (viz níže)
24.4.–27.4.Praktická cvičení (3. turnus)J. Květoň   (viz níže)
    Rozpis přednášek k vytištění s doplňujícími informacemi
    Příklady otázek k prvnímu testu (2008)
    Příklady otázek k druhému testu (2008)
Studijní texty
    Stáhnout skripta v jediném souboru
    1. Organogeneze
    2. Regulace růstu
    3. Základy bioenergetiky rostlin
    4. Fotosyntetická barviva a světlosběrné antény
    5. Enzymové reakce fotosyntézy
    6. Fyziologické stránky fotosyntézy
    7. Stav a pohyb vody v rostlině
    8. Výměna tepla, vodní páry a CO2
    9. Příjem rozpuštěných látek do buňky a jejich přesuny mezi buňkami a orgány
  10. Minerální a organická výživa rostlin
  11. Ontogeneze I: Vegetativní fáze fotomorfogeneze
  12. Ontogeneze II: Kvetení, fotoperiodismum
  13. Ontogeneze III: Reprodukce
Pracovní návody úloh
  Obecně platná příručka "Úprava protokolů"
    1. Vliv kyseliny abscisové na fungování průduchů
    2. Měření vodního potenciálu listů tlakovou bombou
    3. Možnosti využití zobrazovací fluorescence chlorofylu a
    4. Stanovení obsahu chlorofylu a karotenoidů
    5. Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů
    6. Fotosyntetický výdej kyslíku
    7. Měření fotosyntézy pomocí chlorofylové fluorescence
Starší přednášky dr. Šetlíka (pro zvídavé)
    Fyziologie fotosyntézy 1 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 2 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 3 + doprovodný text (2007)
    Fyziologie fotosyntézy 4 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 5 + doprovodný text (2007)
        +   doprovodná videa (nutno stáhnout zvlášť a rozbalit ve stejném adresáři)
    Fyziologie fotosyntézy 6 (2009)
    Minerální výživa rostlin 1 + doprovodný text (část obecná) (2008)
    Minerální výživa rostlin 2 + doprovodný text (metabolizmus dusíku) (2008)
    Minerální výživa rostlin 3 + doprovodný text (metabolizmus síry) (2008)
    Transport v rostlinách 1 + doprovodný text (transport přes membrány) (2008)
    Transport v rostlinách 1 + doprovodný text (transport symplastem a floémem) (2008)


Malá fyziologie rostlin (KEBR 562)

Přednášky budeme prokládat vašimi krátkými (10 minut) referáty na související témata. Referátek přednese každý ze studentů, za což bude odměněn zápočtem.

  Témata zápočtových referátů

Všechny prezentace z přednášek byly přesunuty na Moodle.

DatumTémaPřednášejícíKe stažení
3.10.2017Ontogenetické cykly, klíčeníD. Bastlová  (2017)
10.10.2017Růst a vývoj rostlin – vegetativníD. Bastlová  (2017)
17.10.2017Růst a vývoj rostlin – generativníD. Bastlová  (2017)
24.10.2017Fotosyntéza – primární procesyT. Hájek  (2015)
31.10.2017Fotosyntéza – karboxylace, fotorespirace, C3, C4, CAMT. Hájek  (2015)
7.11.2017Voda v rostlině (příjem, vedení)T. Hájek  (2015)
14.11.2017test 1 (přednášky 1–5, tj. bez vody) 
21.11.2017Výměna tepla, vodní páry a CO2, dýcháníT. Hájek  (2015)
28.11.2017Asimiláty, transport, zásobní látkyT. Hájek  (2015)
5.12.2017Minerální a organická výživa rostlinT. Hájek  (2015)
12.12.2017Abiotický stresT. Hájek  (2015)
19.12.2017Biotický stres, symbiózy, sekundární metabolityT. Hájek  (2015)
9.01.2018test 2 

Pozor – některé PowerPointové prezentace obsahují poznámky (v MS PP: Zobrazit–Poznámky)!

Design by Strita.Design (2006)