Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Studium a výuka

Seznam kurzů

Přehled zajišťovaných kurzů vedených ve STAGu
Stable Isotopes in Environmental Sciences, Ecology and Physiology
Akademický kalendář zde.

Studijní materiály

Dostupné materiály slouží výhradně pro nekomerční vzdělávací účely.Fyziologie rostlin (KEBR 220)

Všechny prezentace z přednášek byly přesunuty na Moodle.

    Příklady otázek k prvnímu testu (2008)
    Příklady otázek k druhému testu (2008)
Studijní texty
    Stáhnout skripta v jediném souboru
    1. Organogeneze
    2. Regulace růstu
    3. Základy bioenergetiky rostlin
    4. Fotosyntetická barviva a světlosběrné antény
    5. Enzymové reakce fotosyntézy
    6. Fyziologické stránky fotosyntézy
    7. Stav a pohyb vody v rostlině
    8. Výměna tepla, vodní páry a CO2
    9. Příjem rozpuštěných látek do buňky a jejich přesuny mezi buňkami a orgány
  10. Minerální a organická výživa rostlin
  11. Ontogeneze I: Vegetativní fáze fotomorfogeneze
  12. Ontogeneze II: Kvetení, fotoperiodismum
  13. Ontogeneze III: Reprodukce
Cvičení: pracovní návody úloh | Laboratory exercises: intructions
#Czech versionEnglish version
1Vliv kyseliny abscisové na fungování průduchů 
2Měření vodního potenciálu listů tlakovou bombou 
3Možnosti využití zobrazovací fluorescence chlorofylu a 
4Mikroskopické preparační techniky 
5Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrůGasometric determination of photosynthetic parameters
6Fotosyntetický výdej kyslíku 
7Měření fotosyntézy pomocí chlorofylové fluorescence 
Starší přednášky dr. Šetlíka (pro zvídavé)
    Fyziologie fotosyntézy 1 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 2 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 3 + doprovodný text (2007)
    Fyziologie fotosyntézy 4 + doprovodný text (2008)
    Fyziologie fotosyntézy 5 + doprovodný text (2007)
        +   doprovodná videa (nutno stáhnout zvlášť a rozbalit ve stejném adresáři)
    Fyziologie fotosyntézy 6 (2009)
    Minerální výživa rostlin 1 + doprovodný text (část obecná) (2008)
    Minerální výživa rostlin 2 + doprovodný text (metabolizmus dusíku) (2008)
    Minerální výživa rostlin 3 + doprovodný text (metabolizmus síry) (2008)
    Transport v rostlinách 1 + doprovodný text (transport přes membrány) (2008)
    Transport v rostlinách 1 + doprovodný text (transport symplastem a floémem) (2008)


Malá fyziologie rostlin (KEBR 562)

Přednášky budeme prokládat vašimi krátkými (10 minut) referáty na související témata. Referátek přednese každý ze studentů, za což bude odměněn zápočtem.

  Témata zápočtových referátů

Všechny prezentace z přednášek byly přesunuty na Moodle.

Link na Moodle
DatumTémaPřednášejícíKe stažení
2.10.2018Ontogenetické cykly, klíčeníD. Bastlová
9.10.2018Růst a vývoj rostlin – vegetativníD. Bastlová
16.10.2018Růst a vývoj rostlin – generativníD. Bastlová
23.10.2018Fotosyntéza – primární procesyT. Hájek
30.10.2018Fotosyntéza – karboxylace, fotorespirace, C3, C4, CAMT. Hájek
6.11.2018Voda v rostlině (příjem, vedení)T. Hájek
13.11.2018test 1 (přednášky 1–5, tj. bez vody) 
20.11.2018Výměna tepla, vodní páry a CO2, dýcháníT. Hájek
27.11.2018Asimiláty, transport, zásobní látkyT. Hájek
4.12.2018Minerální a organická výživa rostlinT. Hájek
11.12.2018Abiotický stresT. Hájek
18.12.2018Biotický stres, symbiózy, sekundární metabolityT. Hájek
8.01.2019test 2 

Pozor – některé PowerPointové prezentace obsahují poznámky (v MS PP: Zobrazit–Poznámky)!

Design by Strita.Design (2006)