Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Kaftan, David Mgr. David Kaftan, Ph.D.
interní přednášející
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 772 342
e-mail:
 dkaftanprf.jcu.cz

«  O úroveň výše

Výuka:

Zimní semetr

KEBR/945 Biologie rostlinné buňky STAG
UFY/SPM Speciální měření STAG
UCH/ZBE Základy biologických experimentálních metod STAG

Letní semetr

KEBR/629 Electron Microscopy II STAG
KEBR/762 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza STAG
KEBR/220 Fyziologie rostlin STAG

«  O úroveň výše

Design by Strita.Design (2006)