Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Kaftan, David Mgr. David Kaftan, Ph.D.
interní přednášející
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 772 342
e-mail:
 dkaftanprf.jcu.cz

«  O úroveň výše

Přehled výsledků výzkumu

K lednu 2017 jsem publikoval 22 článků v impaktovaných časopisech s celkovou sumou impakt faktorů IF = 122, 508 citacemi bez autocitací. Můj H – index podle WOS = 12. Jsem autorem 2 národních, 1 evropského a 1 US patentu. Studie o struktuře rostlinných chloroplastů Kaftan et al., EMBO J. 21: 6146-6153, 2002 se v roce 2003 objevila ve výběru Faculty of 1000

 

Články v impaktovaných časopisech

Kaftan, D., Mezsaros, T., Whitmarsh, J. & Nedbal, L. (1999) Photosynthetic activity during the cell cycle of the green alga Scenedesmus quadricauda, Plant Physiology 120 (2): 433-441

Nedbal, L., Trtílek, M. & Kaftan, D. (1999): Flash fluorescence induction: A novel method to study regulation of photosystem II. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology 48 (2-3): 154-157

Dijkman, N., Kaftan, D., Trtílek, M. & Nedbal, L. (1999) Measurements of phytoplankton of sub-nanomolar chlorophyll concentrations by a modified double-modulation fluorometer. Photosynthetica 37 (2): 249-254

Nedbal, L., Soukupová, J., Kaftan, D., Whitmarsh, J. & Trtílek, M. (2000) Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light. Photosynthesis Research 66 (1-2): 3-12

Koblížek, M., Kaftan, D., Whitmarsh J. & Nedbal, L. (2001): On the relation between the chlorophyll fluorescence quenching and the photosystem II light harvesting efficiency. A repetitive flash fluorescence study. Photosynthesis Research 68 (2): 141-152

Kaftan, D., Brumfeld, V., Nevo, R., Scherz, A. & Reich, Z. (2002) From chloroplasts to photosystems: in situ scanning force microscopy on intact thylakoid membranes. EMBO Journal 21 (22): 6146-6153

Nevo, R., Stroh, C., Kienberger, F., Kaftan, D., Brumfeld, V., Elbaum, M., Reich, Z. & Hinterdorfer, P. (2003) A molecular switch between alternative conformational states in the complex of Ran and importin beta1. Nature Structural Biology 10 (7): 553-557

Varsano, T., Kaftan, D. & Pick, U. (2003) Effects of iron deficiency on thylakoid membrane structure and composition in the alga Dunaliella salina. Journal of Plant Nutrition 26 (10-11): 2197-2210

Adamec, F., Kaftan, D. & Nedbal, L. (2005) Stress induced filament fragmentation of Calothrix elenkinii (Cyanobacteria) is facilitated by death of high fluorescence cells. Journal of Phycology 41 (4): 835-839

Vácha, F., Bumba, L., Kaftan, D. & Vácha, M. (2005) Microscopy and single molecule detection in photosynthesis. Micron 36 (6): 483-502

Shlyk-Kerner, O., Samish, I., Kaftan, D., Holland, N., Sai, M., Kless, H. & Scherz, A. (2006) Protein flexibility acclimatizes photosynthetic energy conversion to the ambient temperature. Nature 442 (7104): 827-830

Dulebo, A., Preiner, J., Kienberger, F., Kada, G., Rankl, C., Chtcheglova, L., Lamprecht, C., Kaftan, D. & Hinterdorfer P. (2009) Second harmonic atomic force microscopy imaging of live and fixed mammalian cells. Ultramicroscopy 109 (8): 1056-1060

Prudnikova, T., Gavira, J.A., Řezáčová, P., Pineda Molina, E, Hunalová, I., Sviridova, E., Shmidt, V., Kohoutová, J., Kutý, M., Kaftan, D., Vácha, F., Garcıa-Ruiz, J.M. & Kutá Smatanová, I. (2010) Toward the crystallization of photosystem II core complex from Pisum sativum L. Crystal Growth & Design 10 (8): 3391-3396

Dinamarca, J., Shlyk-Kerner, O., Kaftan, D., Goldberg, E., Dulebo, A., Gidekel, M., Gutierrez, A. & Scherz, A. (2011) Double mutation in photosystem II reaction centers and elevated CO2 grant thermotolerance to mesophilic cyanobacterium. PLoS ONE 6 (12): e28389. doi:10.1371/journal.pone.0028389

Dulebo, A., Ettrich, R.H., Lucas, R. & Kaftan, D. (2012) A computational study of the oligosaccharide binding sites in the lectin-like domain of tumor necrosis factor and the TNF-derived TIP peptide. Current Pharmaceutical Design 18 (27): 4236-4243

Kopecký, V., Kohoutová, J., Lapkouski, M., Hofbauerová, K., Sovová, Z., Ettrichová, O., González-Pérez, S., Dulebo, A., Kaftan, D., Kutá Smatanová, I., Revuelta, J.L., Arellano, J.B., Carey, J. & Ettrich, R.H. (2012) Raman spectroscopy adds complementary detail to the high-resolution x-ray crystal structure of photosynthetic PsbP from Spinacia oleracea. PLoS ONE 7 (10): e46694. doi:10.1371/journal.pone.0046694

Šlouf, V., Fuciman, M., Dulebo, A., Kaftan, D., Koblížek, M., Frank, H.A. & Polívka, T.(2013) Carotenoid charge transfer states and their role in energy transfer processes in LH1-RC complexes from aerobic anoxygenic phototrophs. The Journal of Physical Chemistry B 117 (38): 10987–10999. doi: 10.1021/jp309278y

Lukeš, M., Procházková, L., Shmidt, V., Nedbalová, L. & Kaftan, D. (2014) Temperature dependence of photosynthesis and thylakoid lipid composition in the red snow alga Chlamydomonas cf. nivalis (Chlorophyceae). FEMS Microbiology Ecology, doi: 10.1111/1574-6941.12299.

Czikora, I., Alli, A., Bao, H-F., Kaftan, D., Sridhar, S., Apell, H-J., Gorshkov, B., White, R., Zimmermann, A., Wendel, A., Pauly-Evers, M., Hamacher, J., Garcia-Gabay, I., Fischer, B., Verin, A., Bagi, Z., Pittet, J.F., Shabbir, W., Lemmens-Gruber, R., Chakraborty, T., Lazrak, A., Matthay, M.A.,  Eaton, D.C. & Lucas R. (2014) A novel Tumor Necrosis Factor-mediated mechanism of direct epithelial sodium channel activation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 190 (5): 522-532. doi: 10.1164/rccm.201405-0833OC

Zeng, Y., Selyanin, V., Lukeš, M., Dean, J., Kaftan, D., Feng, F. & Koblížek, M. (2015) Characterization of semi-aerobic bacteriochlorophyll a - containing bacterium Gemmatimonas phototrophica sp. nov., and emended descriptions of the genus Gemmatimonas and Gemmatimonas aurantiaca. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 65: 2410-2419,  doi: 10.1099/ijs.0.000272

Shlyk, O., Samish, I., Matenova, M., Dulebo, A., Polakova, H., Kaftan, D., Scherz, A. (2017) A single residue controls electron transfer gating in photosynthetic reaction centers. Sientific Reports 7: 44580, DOI: 10.1038/srep44580.

 

Patenty

Scherz, A., Shlyk-Kerner, O., Samish, I, Kaftan, D., Dinamarca, J. (2008) Photosynthetic organisms with mutated polypeptide of type II reaction center and compositions and methods of generating same. IL2007000920

Scherz, A., Shlyk-Kerner, O., Samish, I, Kaftan, D., Dinamarca, J. (2009) Photosynthetic organisms and compositions and methods of generating same. EP 2046109

Kaftan, D., Lukeš, M., Nedbalová, L. (2011) Produkční fotosyntetický mikroorganismus pro výrobu fosfatidylglycerolu (PG), a způsob zvýšení obsahu PG ve fotosyntetickém mikroorganismu. CZ 2001-705

Scherz, A., Shlyk-Kerner, O., Samish, I, Kaftan, D., Dinamarca, J. (2014) Photosynthetic organisms and compositions and methods of generating same. US 8629259

 

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

Lukešová, A., Worland, M.R., Kaftan, D. & Lukeš, M. (2004) Use of instrumental methods in the investigation of low temperature tolerance of soil algae and cyanobacteria. Phytopedon 3 (1): 82-85

Shlyk-Kerner, O., Kaftan, D. & Scherz, A. (2013) Glycine at the reaction center of photosystem II plays key role in regulation of electron transfer rates. Bulletin of Udmurt State University: Biology & Earth Sciences (1): 52-59

Shlyk-Kerner, O., Kaftan, D. & Ovechkin, S. (2015) Study of protein structural element D1-209 which is involved in the functional assembly of photosystem II protein complex. Bulletin of Udmurt State University: Biology & Earth Sciences (1): 94-103

Shlyk, O., Samish, I., Matenova, M., Dulebo, A., Polakova, H., Kaftan, D., Scherz, A. (2017) A single residue controls electron transfer gating in photosynthetic reaction centers. Sientific Reports 7: 44580, DOI: 10.1038/srep44580

 

Články ve sbornících mezinárodních konferencí

Kaftan, D., Trtílek, M., Kroon, B. & Nedbal, L. (1998) Fast response double modulation fluorometer, In G. Garab (ed.), Photosynthesis: Mechanisms and Effects, Vol. V. pp. 4297-4300, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands

Meszaros, T., Kaftan, D., Prášil, O., Trtílek, M. & Nedbal, L. (1998) Photosynthetic activity during the cell cycle of the green alga Scenedesmus quadricauda. In G. Garab (ed.), Photosynthesis: Mechanisms and Effects, Vol. V. pp. 1165-1168, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands

Kaftan, D. (2003) The role of inter-helical interactions in electron-transfer gating in photosystem II. Materials Structure 10(1), 54. Czech and Slovak Crystallographic Association, Nové Hrady, Praha

Lukešová, A., Kaftan, D., & Lukeš, M. (2003) Freezing tolerance of soil algae and cyanobacteria. Cryoletters 24(6): 397-412

Dinamarca, J., Kerner, O., Kaftan, D. & Scherz, A. (2007) Novel thermoplastic cyanobacteria. FEBS Journal 274: 364-364

Kohoutová, J., Shmidt, V., Molina, E.P., Gavira, J.A., Řezáčová, P., Kaftan, D., Kutý, M., Garcia-Ruiz, J.M. & Smatanová I. (2011) Isolation and crystallization studies of selected proteins from plant photosystem II. Acta Crystallographica: Section A Foundations of Crystallography 67(a1):C744-C745. DOI: 10.1107/S0108767311081219

 

Články ve sbornících národních konferencí

Lukešová, A., Worland, M.R., Kaftan, D. & Lukeš M. (2004) Využití přístrojových metod při studiu tolerance půdních řas a sinic k nízkým teplotám. Život v pode V. Zborník z medzinárodného seminára. - Bratislava, Československá spoločnosť mikrobiologická. pp. 156-169

Lukešová, A., Kaftan, D. & Lukeš, M. (2005) Vliv kultivačních podmínek na kryoprezervaci půdních řas a sinic. Život v pode VI. Zborník z medzinárodného seminára. - Praha, Československá spoločnosť mikrobiologická. pp. 22

 

Vystoupení v rozhlasu

Rostliny od rozbřesku do setmění. ČRo Vltava. 16.5.2013

«  O úroveň výše

Design by Strita.Design (2006)