Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Květoň, Jiří RNDr. Jiří Květoň, CSc.
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05  České Budějovice
tel.:
 387 772 351
fax.:
 387 772 351
e-mail:
 quetonprf.jcu.cz

Design by Strita.Design (2006)