Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Marek, Ladislav Mgr. Ladislav Marek
technik
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 772 352/4
fax.:
 387 772 351
e-mail:
 marek.ladacentrum.cz

Design by Strita.Design (2006)