Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Hájek, Tomáš RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, správce webu
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05  České Budějovice
tel.:
 387 772 342
e-mail:
 tomas.hajekprf.jcu.cz
http://kebr.prf.jcu.cz/hajek

GSM: +420 608-327-216

My main research activity focuses on ecology and physiology of peat mosses (Sphagnum): photosynthesis, mineral nutrition, stress ecophysiology, desiccation (in)tolerance, cell walll biochemistry (in terms of litter quality) etc. More information can be found on my home page at the Institute of Botany.

My publications at ResearcherID

Design by Strita.Design (2006)