.:: Katedra experimentální biologie rostlin ::.

Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
externí přednášející
Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Ústav experimentální botaniky AVČR
Rozvojová 135
CZ-165 02  Praha 6
tel.:
 225 106 429
fax.:
 225 106 456
e-mail:
 zazimalovaueb.cas.cz

Design by Strita.Design (2006)