Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Ing. Štěpánka Kučerová
technička
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
tel.:
 387 772 369
e-mail:
 

Design by Strita.Design (2006)