Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Volha Shmidt
studentka doktorského stupně (t.č. přeruš.)
Katedra experimentální biologie rostlin
PřF JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
e-mail:
 

Design by Strita.Design (2006)