Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Felcmanová, Kristina Mgr. Kristina Felcmanová
studentka doktorského stupně (t.č. přeruš.)
MBÚ Třeboň
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
Novohradská 237
CZ-379 81 Třeboň
tel.:
 384 340 454
e-mail:
 Kristina.Netikovafgu.cas.cz

About me

Curriculum vitae

Design by Strita.Design (2006)