Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Tereza Kalistová
studentka bakalářského stupně
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
e-mail:
 kalist00prf.jcu.cz

Probíhající bakalářská práce

Vývoj průduchů u dvouděložných rostlin: vliv faktorů prostředí.
Rok zadání: 2018
Vedoucí práce: Jitka Neuwirthová

Design by Strita.Design (2006)