.:: Katedra experimentální biologie rostlin ::.

Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Vráblová, Martina Mgr. Martina Vráblová
doktorandka (t.č. přeruš.)
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
e-mail:
 mastavascentrum.cz

Probíhající doktorská práce

Zakládání průduchů.
rok zadání: 2007
Vedoucí práce: prof. Jiří Šantrůček

Design by Strita.Design (2006)