Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Bc. Dagmar Hucková
studentka magisterského stupně
Katedra experimentální biologie rostlin
PřF JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 772 342,369
e-mail:
 dagmar.dshemail.cz

Téma magisterské práce

Genetická manipulace chloroplastové DNA Nicotiana tabacum pro získání teplotně odolných kultivarů.
vedoucí: dr. David Kaftan

Design by Strita.Design (2006)