Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Seznam přednášejících a studentů na KFR

Přednášející a zaměstnanci

JménoEmailOborKód pracovištěTelefon
Bastlová, Daša - Mgr., Ph.D. ekofyziologie rostlin PřF JU 387 772 351
Fialová, Petra - Ing.   PřF JU 387 772 351
Hájek, Tomáš - RNDr., Ph.D. ekofyziologie rostlin PřF JU + BÚ Třeboň 387 772 342
Hrádková, Martina - Mgr.   PřF JU 387 772 352
Hronková, Marie - Ing., Ph.D. fytohormony ÚMBR + PřF JU 387 775 532
Kubásek, Jiří - RNDr., Ph.D. ekofyziologie rostlin PřF JU 387 772 352
Květoň, Jiří - RNDr., CSc. biochemie fotosyntézy PřF JU 387 772 351
Küpper, Hendrik - Prof., Ph.D. metal metabolism of plants ÚMBR + PřF JU 387 775 537
Marek, Ladislav - Mgr. analytika stabilních izotopů PřF JU 387 772 350
Prášil, Ondřej - prof. RNDr., Ph.D. ekofyziologie řas a sinic MBÚ Třeboň 384 340 430
Šantrůček, Jiří - prof. Ing., CSc. fotosyntéza
vodní režim rostlin
PřF JU + ÚMBR 387 772 353
Špak, Josef - prof. Ing., DrSc. rostlinná virologie ÚMBR 387 775 532
Štorchová, Helena - RNDr., CSc. molekulární biologie rostlin ÚEB AVČR 225 106 828
Tichý, Martin - Mgr., Ph.D. molekulární biologie sinic MBÚ Třeboň 384 340 433
Zažímalová, Eva - doc. RNDr., CSc. biochemie ÚEB + PřF UK 225 106 429

Studenti

JménoStupeň studiaEmailKód pracovištěTelefon
Arif, Muhammad Naeem doktorský ÚMBR 387 775 537
Ashraf, Nermeen doktorský ÚMBR 387 775 537
Askanbayeva, Balzhan doktorský PřF JU 387 772 352
Canonico, Myriam doktorský MBÚ Třeboň  
Colussi, Antonio doktorský ÚMBR 387 775 537
Činčárová, Dominika doktorský MBÚ Třeboň  
Hroníček, Ondřej magisterský PřF JU  
Jandová, Veronika doktorský BÚ Třeboň  
Kalistová, Tereza magisterský PřF JU  
Neuwirthová, Jitka doktorský PřF JU 387 772 352
Trsková, Eliška doktorský MBÚ Třeboň  
Veronika, Kselíková doktorský MBÚ Třeboň  
Wiesnerová, Dana doktorský ÚMBR 387 775 532

Design by Strita.Design (2006)