Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Vítejte na stránkách Katedry Experimentální Biologie Rostlin
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Katedra experimentální biologie rostlin garantuje magisterský studijní obor Experimentální biologie, specializace Fyziologie rostlin a v rámci doktorského programu Fyziologie a imunologie garantuje obor Fyziologie a vývojová biologie, specializace Fyziologie rostlin.

Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře experimentální biologie rostlin akreditováno i habilitační řízení (doc.) a řízení ke jmenování profesorem (prof.) v oboru Fyziologie rostlin.

Kontaktní informace

Vedoucí katedry:

RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 349, tel. 387 772 342

Zástupce vedoucího:

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 353, tel. 387 772 353

Tajemnice:

Ing. Petra Fialová
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 351, tel. 387 772 351

Pro hosty – jak se k nám dostanete?

Z nádraží (autobusového i vlakového) trolejbusem č. 3 (směr Máj) do zastávky Jihočeská univerzita (15 minut) a pak 5 minut chůze podle následující mapky. Pokud jdete na seminář, pak ten je v posluchárně B1 hned dole ve vestibulu Blažkova pavilonu, pokud za námi na katedru, vy(je)dete o dvě patra výše. Viz mapka .

Potřebujete-li vjet do areálu JU/AV ČR autem, tlačítkem pro komunikaci s vrátnicí požádáte o vpuštění přes závoru. Zaparkujte na parkovišti vedle nové budovy C (za budovou A), viz mapka .

Design by Strita.Design (2006)