Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Vítejte na stránkách Katedry Experimentální Biologie Rostlin
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

This is the old web of the Department of Experimental Plant Biology

Move to the new one here:

https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-experimentalni-biologie-rostlin

Design by Strita.Design (2006)