Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Vítejte na stránkách Katedry Experimentální Biologie Rostlin
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

This is the old web of the Department of Experimental Plant Biology

Move to the new one here:

www.prf.jcu.cz/kebr

Katedra experimentální biologie rostlin garantuje magisterský studijní obor Experimentální biologie, specializace Fyziologie rostlin a v rámci doktorského programu Fyziologie a imunologie garantuje obor Fyziologie a vývojová biologie, specializace Fyziologie rostlin.

Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře experimentální biologie rostlin akreditováno i habilitační řízení (doc.) a řízení ke jmenování profesorem (prof.) v oboru Fyziologie rostlin.

Kontaktní informace

Vedoucí katedry:

RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 349, tel. 387 772 342

Zástupce vedoucího:

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 353, tel. 387 772 353

Tajemnice:

Ing. Petra Fialová
Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 351, tel. 387 772 351

Pro hosty – jak se k nám dostanete?

Z nádraží (autobusového i vlakového) trolejbusem č. 3 (směr Máj) do zastávky Jihočeská univerzita (15 minut) a pak 5 minut chůze podle následující mapky. Pokud jdete na seminář, pak ten je v posluchárně B1 hned dole ve vestibulu Blažkova pavilonu, pokud za námi na katedru, vy(je)dete o dvě patra výše. Viz mapka .

Potřebujete-li vjet do areálu JU/AV ČR autem, tlačítkem pro komunikaci s vrátnicí požádáte o vpuštění přes závoru. Zaparkujte na parkovišti vedle nové budovy C (za budovou A), viz mapka .

Design by Strita.Design (2006)